Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Austrumeiropa starp Vāciju - Krieviju (W-E virzienā) un starp Igauniju - Grieķiju (N-S virzienā). Ziemo Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras. Ģeogrāfisku variāciju nav (Sangster et al. 2013).

Pavasarī ierodas ligzdotāji

Vasarā visā teritorijā

Rudenī aizceļo

Ziemā nav sastopams

Mazais ērglis Aquila pomarina

Brocēnu novada Stūru apkaimē, 1-Mai-2011. © Jānis Jansons.

Balss (pieaugušais putns lidojumā). Valle, 5-Aug-2007. © Agris Celmiņš (13).

Latvijā samērā parasts ligzdotājs. Ligzdotāju skaits gadu no gada svārstās (Strazds, Bergmanis, Petriņš 1997), bet pēc jaunākajiem datiem Latvijā ligzdo 3000 - 5000 pāru (Bergmanis 2005).

Garums: 60-66 cm, spārnu izpletums: 134-168 cm (Snow, Perrins 1998; Forsman 2007).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie novērojumi pavasarī
Ukri, Do, 13-Mar-2004, 1 riņķoja virs ligzdas rajona. A.Ģērmanis.
Paņemūne, Ba, 15-Mar-2009, 1. E.Laucis.
Pūre, Tu, 19-Mar-1977, 2. V.Roze.
Marijas, Lp, 20-Mar-2014, 1. R.Rekmanis.

Agrākie novērojumi pavasarī (līdz sugai nenoteikts ērglis - mazais/vidējais)
Vecsaikavas apkārtne, Ma, 15-Mar-2014, 1. U.Bergmanis.
Valgunde, Jl, 16-Mar-2008, 1 uz staba (piebraucot aizlidoja) - ziņots kā mazais ērglis, pazīmes: "brūns krāsojumu, kas bija mēreni tumšs, un (aizlidojot) virsspārnā balti laukumis, kas izskatījās nedaudz pelēki" (smidzināja lietus). V.Pranks.

Migrācijas uzskaišu piemēri vienā dienā Kolkā
10-Mai-2013, 8 (domājams imm / neligzdotāji). C.Kehoe.
19-Mai-2013, 8 (domājams imm / neligzdotāji). C.Kehoe.

Migrantu pulcēšanas rudenī
Pienava, Tu, 5-Sep-2007, vismaz 13 uz/virs laukiem 3 km W no Pienavas. J.Stomers.

Vēlākie novērojumi rudenī
Lestene, Tu, 10-Okt-1988. V.Ādamsons.
Zirņi, Sa, 2-Okt-2004, 1 uz staba. V.Vintulis.
Slampe, Tu, 1-Okt-2005, 1. M.Tīrums.
Irlava, Tu, 29-Sep-2000, 2. V.Ādamsons.

Vēlākie novērojumi rudenī (līdz sugai nenoteikts ērglis - mazais/vidējais)
Pape, Lp, 12-Okt-2006, 1 ad pietuvojās no N puses kopā ar 2 jūras ērgļiem un vēlāk atkal attālinājas uz N. Liela izmēra ērglis (sākotnēji pat ziņots kā trešais jūras ērglis) ar samērā viendabīgi krāsotu spārna apakšpusi (gaišie ‘komati’ spārna apakšpusē nav saskatīti). Pleci no augšpuses tomēr bija manāmi gaišāki par lidspalvām. V.Ādamsons, A.Celmiņš, M.Jaunzemis, K.Millers.
Strēlnieki, Ba, 16-Okt-2006, 1 notālu no Jelgavas rajona robežas. Redzēts nolaižoties un tikai no mugurpuses - samērā tumšs, bet ne lāsumains, gaiši laukumi pie primāro lidspalvu pamatnēm un virsastē. M.Tīrums.

Literatūra un internets

Bergmanis U. 2005. Uzsākta mazo ērgļu iezīmēšana ar spārna zīmēm. Putni dabā 15, 2: 22-23. BirdLife International Species factsheet: Aquila pomarina. Retrieved from http://www.birdlife.org on Forsman D. 2007. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field Identification. London. Helm. Sangster G., Collinson M., Crochet P.-A., Knox A.G., Parkin D.T., Votier S.C. 2013. Taxonomic recommendations for Western Palearctic birds: ninth report. Ibis, 155, 4: 898–907. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press. Strazds M., Bergmanis U., Petriņš A. 1997. Mazā ērgļa Aquila pomarina skaits un izplatība Latvijā. - Putni dabā 6, 3: 19-24.

Mazais ērglis Aquila pomarina. Dzelda, Skrundas novads, 23-Apr-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Zalve, Neretas novads, 28-Apr-2007. © Māris Strazds, Helmuts Hofmanis.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Dunduru pļavas, Ķemeru nacionālais parks, 19-Mai-2013. © Agris Krusts.
xxxx

Mazais ērglis Aquila pomarina. Saldus - Kuldīgas šosejas malā netālu no Lutriņiem, Saldus novads, 27-Jūn-2010. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Pie Rožu purva Viesītes novadā, 1-Jūl-2010. © Valters Pranks.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Zvārde, Saldus novads, 1-Jūl-2012. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Ērberģes apkārtne Neretas novadā, 5-Jūl-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Saldus apkārtne, 27-Jūl-2008. © Edgars Lediņš.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Rekova, Viļakas novads, 11-Apr-2013. © Francis Slišāns.
xxxx

Mazais ērglis Aquila pomarina. Barkava, Madonas novads, 15-Apr-2007. © Māris Strazds.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Brocēnu novada Stūru apkaimē, 1-Mai-2011. © Jānis Jansons.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Saldus apkārtne, 22-Mai-2011. © Igors Deņisovs.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Nīkrāces apkārtne Skrundas novadā, 23-Mai-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Zvārdes pagasts, Saldus novads, 24-Mai-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Nīkrāces apkaimē Skrundas novadā, 27-Mai-2007. © Jānis Stomers.
bkm

Mazais ērglis Aquila pomarina. Lutriņu apkaimē Saldus novadā, 25-Aug-2013. © Jānis Jansons.

Labots 16 Nov 2014