Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Islande, ziemeļu un centrālā Eiropa, Turcija un Vidusāzija līdz Ķīnas ziemeļaustrumiem. Ziemā daļa populācijas paliek ligzdošanas vietās, tomēr lielākā daļa putnu pārvietojas vairāk uz dienvidiem. Liela daļa Eiropas populācijas virzās gar Francijas piekrasti un lielā skaitā koncentrējas Donjanas mitrājā Spānijas dienvidrietumos. Divas pasugas: A.a.anser - Islande, ziemeļu un centrālā Eiropa; A.a.rubrirostris - no Turcijas pāri Vidusāzijai līdz ziemeļaustrumu Ķīnai (Carboneras, Kirwan 2014). Latvijā Anser anser anser.

Pavasarī ierodas ligzdotāji un caurceļo

Vasarā niedrāju ezeros un aizaugušos zivju dīķos

Rudenī aizceļo, caurceļo

Ziemo reti, domājams tikai rietumu daļā

Meža zoss Anser anser

Sātiņi, Saldus novads, 17-Apr-2009. © Ainars Mankus.

Balss lokāli (divas peldošas, fonā cekulpīles). Rødbyhavn, Dānija, 3-Apr-2009. © Agris Celmiņš (30).

Balss lidojumā. Rødbyhavn, Dānija, 2-Mai-2009. © Agris Celmiņš (48).

Latvijā samērā reta ligzdotāja, bet aizvien parastāka caurceļotāja. Skaits pieaug. Domājams, ka atsevišķi īpatņi regulāri pārziemo rietumu Latvijas niedrāju ezeros, reizēm arī citur, kur atrodami neaizsalstoši ūdeņi.

Garums: 75-90 cm, spārnu izpletums: 147-180 cm (Snow, Perrins 1998).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Nīcas lauki, Lp, 3-Feb-2016, vismaz 15. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 8-Feb-2008, 2 (pāris) uz lauka. K.Millers.
Papes ez., Lp, 15-Feb-2015, 7 lokāli pie Brušvītiem un ap 20 citur ezerā un apkārtnē. I.Mednis.
Brušvīti, Lp, 16-Feb-2017, 1. I.Mednis.
Papes ez., Lp, 16-Feb-2017, 1 ezerā pie Tuklera kanāla. I.Mednis.
Kalnišķu apkaime, Lp, 16-Feb-2017, 5-N. I.Mednis.

Skaits pavasara migrācijā (marts - aprīļa vidus)
Nīcas lauki, Lp, 22-Mar-2010, vismaz 600, t.sk. 250 vienā barā. K.Millers, B.Millere.
Krievlauki, Ve, 6-Apr-2013, vismaz 150. G.Grandāns.
Pape, Lp, 16-Mar-2005, vismaz 113 ezera dienvidu gala kanālā (ezers aizsalis). I.Mednis.
Sātiņi, Sa, 3-Apr-2000, ap 100 dīķī "Liekņa". M.Jaunzemis, Z.Jansone.

Agrākie novērojumi ar mazuļiem
Engures ez., Ta, 17-Apr-2015, 4 pāri pāri ar mazuļiem (5,4,2,1). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Papes ez., Lp, 25-Apr-1995, 2 pāri ar mazuļiem (vismaz 6 un 4). A.Celmiņš.
Sātiņi, Sa, 29-Apr-2012, fotografēti ad ar mazuļiem (precīzs skaits nav ziņots). J.Jansons.

Skaits ligzdotāju / neligzdotāju pulcēšanās vietās aprīļa otrajā pusē - maijā
Nīcas lauki, Lp, 23-Mai-2003, 58 vienā barā Liepājas ez. rietumu krastā. M.Jaunzemis, G.Graubics.
Papes ez. (Brušvīti), Lp, 25-Apr-2015, 45 ad praktiski no 1 punkta, turējās pa pāriem uz pļavas un ezerā. A.Kuročkins, E.Smislovs, V.Smislovs.

Skaits jūnijā - jūlijā
Nagļi, Re, 10-Jūl-2017, 250 Orenīšu-Drabāku dīķos. G.Grandāns.

Rudens migrācijas uzskaišu piemēri (labākās dienas)
Pape, Lp, 30-Sep-2004, aptuveni 2500. J.Kazubiernis, A.Celmiņš u.c.

Vēlākie migrantu novērojumi decembrī (visi zināmie)
Daugavpils, 15-Dec-2007, 5 lidojumā vakara krēslā, noteiktas pēc balsīm, virziens aptuveni uz rietumiem. V.Vintulis.
Štakldanga, Lp, 19-Dec-2011, 1 kopā ar 30 mazajiem un 120 ziemeļu gulbjiem. V.Farnasts.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011, 4. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 30-Dec-2012, 1. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2014, 2 kopā ar 5 ziemeļu gulbjiem C.cygnus. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 21-Dec-2015, ap 30. J.Jansons, A.Mankus; turpat 16-Dec bija vismaz 13 kopā ar citām Anser/Branta zosīm. K.Millers.

Zināmie novērojumi janvārī (vajadzētu būt vēl citiem senākiem novērojumiem)
Liepājas ez., 18-Jan-1992, 1 lidoja no ezera N gala un nolaidās ezerā. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Krāslava, 19-Jan-1992, 2 Daugavā. I.Krams.
Sausā Daugava (augšgals), Ri, 3-Jan-1993, 1 uzturējās līdz 14-Mar. R.Matrozis, M.Kalniņš, A.Platais.
Pape, Lp, 18-Jan-1993, 8 uz lauka ezera S galā pie fermas. A.Celmiņš, M.Sidorenko.
Sausā Daugava (augšgals), Ri, 26-Jan-2000, 1. R.Matrozis, M.Kalniņš.
Mērsrags, Ta, 24-Jan-2001, izcēlās no krasta pie bākas un ielidoja jūrā pie gulbjiem, lidoja neveikli. A.Celmiņš, V.Roze, A.Zacmanis.
Ovišrags, Ve, 10-Jan-2004, 1 jūrā. J.Ķuze, M.Strazds.
Papes ez., Lp, 17-Jan-2004, balss no niedrāja ezera S galā (iespējams pie kanāla). J.Baumanis.
Pape, Lp, 12-Jan-2008, 1 lidoja no kanāla tā grīvas virzienā. K.Funts.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011 - 1-Jan-2012, 4 lokāli. K.Millers, J.Jaunzemis; 5-6-Jan - 5 lokāli. K.Millers u.c.
Užavas lejtece, Ve, 15-Jan-2012, 1. K.Vilks, I.Freiberga (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 1-Jan-2014, 1 kopā ar 1 baltvaigu zosi. R.Rekmanis, M.Jaunzemis, K.Millers.
Kolka, Ta, 2-Jan-2016, 1-N kopā ar paugurknābja gulbjiem. A.Klepers (Dabasdati).
Liepājas ez., Maiļrags (janvārī nav novērota, bet ticamākais, ka apkārtnē uzturējās), 28-Dec-2016, 2. R.Rekmanis; 5-Feb-2017, 1. I.Grīnerte, K.Millers.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2015. Species factsheet: Anser anser. Retrieved from http://www.birdlife.org on 26th April 2015. Carboneras C., Kirwan G.M. 2014. Greylag Goose Anser anser. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2014. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52815 on 15th February 2015. Snow D.W., Perrins C.M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Volume 1. Oxford University Press.

Meža zoss Anser anser. Lielupes grīva, 22-Mai-2011. © Oļegs Miziņenko.
bkm

Meža zoss Anser anser. Sātiņi, Saldus novads, 24-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Meža zoss Anser anser. Sātiņi, Saldus novads, 24-Mai-2009. © Ainars Mankus.
bkm

Meža zoss Anser anser. Engures ezers, 16-Jūl-2016, jaunais putns (1g). © Edgars Smislovs.
bkm

Meža zoss Anser anser. Papes ezers, 12-Mar-2007. © Kārlis Millers.
bkm

Meža zosis Anser anser. Engures ezers, 29-Apr-2012. © Igors Deņisovs.
bkm

Meža zoss Anser anser. Papes ezers, 11-Jūl-2010. © Edgars Laucis.
bkm

Meža zosis Anser anser. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 20-Sep-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Meža zoss Anser anser mazulis. Sātiņi, Saldus novads, 30-Mai-2009. © Jānis Jansons.

Labots 13 Jul 2017