Par lappuses saturu

Ievadlappuse // Front page in Latvian

Sibīrijas ziemeļi, Aļaska, Kanādas ziemeļi un Grenlande. Nominālā pasuga ziemo Rietumeiropā, zemienēs uz rietumiem no Melnās jūras, Turcijas stepēs, kā arī gar Kaspijas jūras dienvidu krastiem. Aukstās ziemās arī tālāk uz dienvidiem. Sešas pasugas, Latvijā caurceļo Anser albifrons albifrons (Carboneras, Kirwan 2013).

Pavasarī caurceļo

Vasarā reti sastopama, atsevišķi īpatņi vasarotāji

Rudenī caurceļo

Ziemo reti - atsevišķi īpatņi

Baltpieres zoss Anser albifrons

Svētes lauki pie Jelgavas, 3-Mai-2014. © Ainars Mankus.

Lokāls bars uz lauka. Svētes lejtece, Jelgavas novads, 1-Apr-2008. © Agris Celmiņš (48).

Latvijā parasta caurceļotāja pavasarī un rudenī. Atsevišķi īpatņi reizēm pārziemo.

Garums: 65-86 cm, spārnu izpletums: 130-165 cm (Carboneras, Kirwan 2013).

Novērojumi

Saīsinājumi

Agrākie migrantu novērojumi pavasarī
Nīcas lauki, Lp, 11-Feb-2016, vismaz 4 jauktā Anser zosu barā (ap 550). K.Millers.
Rudes apkārtne, Lp, 18-Feb-2014, 2 uz arumu lauka kopā ar sējas un meža zosīm. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 19-Feb-2008, 1 uz lauka kopā ar 22 meža zosīm un 61 sējas zosi. K.Millers.
Nīcas lauki, Lp, 22-Feb-2015, vismaz 10 kopā ar citām Anser zosīm. I.Brediks, P.Daknis.

Skaits pavasarī
Babītes ez., Ri, 19-Mar-2017, ap 40% no kopējā 45000 Anser zosu skaita ezera centrālajā daļā (pārējās sējas zosis). E.Smislovs, V.Smislovs (Dabasdati).
Svētes lauki, Jl, 4-Apr-2007, ap 15000 (vēl bijušas tikai ap 15 sējas un 1 īsknābja zoss). K.Millers, V.Roze.
Užavas lauki, Ve, 27-Mar-2009, ap 14400 (jeb 90% no 16000 Anser zosīm). R.Matrozis u.c.
Rūdekas, Vm, 1-Apr-2012, ap 11000 (jeb ap 65% kopējā 17000 Anser zosu barā, kur pārējās tundras sējas zosis). A.Klepers, T.Klepere u.c. (Dabasdati).
Ādaži, Ri (pavasarī bez datuma), līdz 5000 fermas „Briljanti" apkārtnē. I.Deņisovs.
Ādaži, Ri, 10-Apr-2008, ap 4000 fermas „Briljanti" apkārtnē. V.Roze, V.Vintulis.
Nīcas lauki, Lp, 18-Mar-2009, daži tūkstoši kopējā 14000 Anser zosu barā, kurā vairāk kā puse sējas zosis, bet pārējās meža un baltpieres zosis. K.Millers.

Skaits pavasarī (Anser apvienotas)
Lubāns, Ma, 9-Mai-2010, 15000-20000 ezerā saskatītas no dienvidu gala torņa. V.Vintulis.

Vēlākie pavasara migrantu novērojumi (vismaz 5 putni barā pēc 20. maija)
Nagļi, Re, 23-Mai-1998, 7 Orenīšu 8. dīķī. E.Dylmer.

Novērojumi vasaras mēnešos (uzskaitījums no 11. jūnija)
Bērzciems, Tu, 11-Aug-1991, 1 liedagā. R.Matrozis, F.Kovaļevskis.
Kolka, Ta, 16-Jūn-1996. 1 liedagā. A.Celmiņš u.c.
Vitrupe - Salacgrīva, Lm, 13-Jūl-1999, 1 novērota šajā posmā. J.Vīksne.
Stūru purvs, Sa, 18-Jūn-2000, 1 purva SW malā. U.Jungbeck.
Otaņķi, Lp, 1-Aug-2000, 2 kopā ar 2 sējas zosīm. M.Jaunzemis.
Mērsrags, Ta, 11-Aug-2002, 1. V.Vilks.
Vaboles ez. Teiču purvā, Ma, 1-Aug-2005, 1 ad. A.Avotiņš, A.Avotiņš.
Dunduru pļavas (KNP), Tu, 23-Aug-2005, 1 ad staigāja pa ceļu Kauguru kanāla malā. V.Vintulis.
Nīca, Lp, 20-Aug-2006, 1 kopā ar 2 meža zosīm Nīcas laukos. K.Millers.
Rīga, 16-Jūn-2009, 1 Daugavā pie Ķengaraga. R.Matrozis, O.Miziņenko.
Doles sala, Ri, 5-Jūl-2009, 1 ar kakla gredzenu P-RS karjerā pie zivjaudzētavas. D.Elferts.
Kaltene, Ta, 25-Jūl-2009, 1. S.Rabkevičs.
Svētes lejtece, 12-Jūn-2010, 1. Ģ.Graudups.
Kaltene, Ta, 15-Jūn-2011, 1 peld jūrā. M.Černuho (Dabasdati).
Svētupes ieteka, Lm, 22-Jūn-2011, 10 gulēja uz sēres. R.Matrozis.
Nīcgale, Da, 8-Jūl-2011, 1 Daugavā. A.Erts.
Kaltene, Ta, 10-Jūl-2011, 1 jūrmalā. G.Grandāns.
Liepājas ez., 16-Jūn-2012, 1 ezera austrumu krastā pie Vītiņu pļavām. K.Millers.
Žocene, Ta, 15-Jūn-2013, 1 2g liedagā starp Žoceni un Roju. O.Miziņenko (Dabasdati).
Kalngales-Ādažu lauki, Ri, 25-Jūn-2013, 1 ad. I.Deņisovs (Dabasdati).
Lilaste, Ri, 7-Jūl-2013, 1 ad pie Lilastes ietekas (ar kakla gredzenu), nevar palidot. R.Matrozis (Dabasdati).
Kolka, Ta, 7-Jūl-2013, 1 ad ostā. M.Briedis; turpat līdz visma  23-Aug. I.Priedniece (Dabasdati).
Zvidzes kanāls, Ma, 20-Aug-2014, 1. D.Vasiļevskis, D.Vikšere.
Skrundas dīķi, Ku, 21-25-Jūn-2015. 1. U.Piterāns, V.Farnasts (Dabasdati).
Meža Tuču dīķis, Re, 25-Jūn-2015, 1. S.Laime (Dabasdati).
Mālsala, Ma, 13-Jūn-2016, 1 uzturas jau aptuveni nedēļu. J.Skrinda (Dabasdati).
Ogre, 16-Jūn-2016, 1 Daugavas krastā netālu no Ogres ietekas. A.Pošiva-Bukovska (Dabasdati).
Daugavpils, 17-Jūn-2016, 1 Daugavā. A.Erts.
Nīcgale, Da, 27-Jūn-2016, 1 Daugavā. A.Kuročkins (Dabasdati).
Kalncempju pagasts, Al, 11-Jūn-2017, 1 ad. A.Dekants (Dabasdati).
Žogoti, Re, 14-Jūn-2017, 2. K.Millers, O.Jēgers; 21-Jūn, 4. G.Grandāns u.c.; 25-Jūn, 4. R.Rekmanis, I.Ozola (periodā 2-9-Jūn minētajā vietā uzturējās

no 5 līdz 8 īpatņi. G.Grandāns u.c.); 10-Jūl, 1 Nagļu zivsaimniecības Orenīšu-Drabāku dīķos, ticamākais kāds no iepriekš jūnijā pie Žogotiem novērotajiem īpatņiem. G.Grandāns u.c.

Jaudzemnieki, Ma, 16-Jūn-2017, 2. J.Skrinda (Dabasdati).

Agrākie rudens migrantu novērojumi
Rūdekas, Vm, 4-Sep-2011, 2 uz lauka. A.Klepers, I.Bojāre.
Iesalkāja, Lm, 4-Sep-2011, balsis. D.Drazdovskis.
Nīca, Lp, 6-Sep-2013, 4-N kopā ar 14 meža zosīm. K.Millers.
Sesile, Sa, 7-Sep-2016, 2 kopā ar ap 50 meža zosīm A.anser un 8 ziemeļu gulbjiem. K.Millers.
Pape, Lp, 10-Sep-2009, balsis ezerā. K.Millers.

Vēlākie rudens migranti (migrācijā un migrantu uzturēšanās vietās)*
Nīcas lauki, Lp, 22-Dec-2017, 200. K.Millers, I.Grīnerte.
Užavas lauki, Ve, 22-Dec-2017, skaits nav precīzi ziņots. A.Mankus, J.Jansons (Dabasdati).
Ķemeru Tīrelis, Tu, vismaz līdz 12-Dec-2000, vairāki simti ierodas uz nakšņošanu. J.Ķuze u.c.
Užavas lauki, Ve, 12-Dec-2008, 21 kopā ar aptuveni 600 sējas zosīm. D.Boiko.

Vēlākie rudens migranti (Anser nenoteiktas / apvienotas migrācijā un migrantu uzturēšanās vietās)*
Užavas lauki, Ve, 17-Dec-2017, 3500. A.Kuročkins, E.Smilsovs, V.Smislovs (5-Dec bija 4500. G.Grandāns).
Langstiņi, Ri, 17-Dec-2003, liels bars - ap 150 lidojumā uz S šķērsoja Pleskavas šoseju. V.Goba.
Jelgava, 8-Dec-2008, 60-80 lidojmā precīzi uz S (pēc kompasa) pāri Jelgavas rietumu nomalei. V.Pranks.

*) Kvalificējas vismaz 10 īpatņu lieli tīri bari (vai 1-9 īpatņi vismaz 10 īpatņu lielos jauktu zosu/gulbju baros). Tikai dzirdētas balsis nav ņemtas vērā.

Migrējošu putnu novērojumi janvārī
Jūrmalciems, Lp, 12-Jan-2008, 1-W virs jūras kopā ar 11 sējas zosīm. A.Klepers.

Nemigrējošu putnu novērojumi ziemas mēnešos
Kanālā Rīgas centrā, vismaz no 13-Dec-1990 līdz 21-Feb-1991, 1 ad. V.Smislovs, R.Matrozis, M.Kalniņš, F.Savičs u.c.
Mārupīte, Rp, 17-Jan-1999, 1 jaunais putns. V.Ķerus.
Liepājas ez., 13-Jan-2001, 3 lido virs ezera. M.Jaunzemis.
Rīga, vismaz no 9-Jan līdz 16-Feb-2003, 1 ad Āgenskalnā un citur kopā ar meža pīlēm. I.Maļika, M.Kilups, M.Strazds u.c.
Rīga, 8-Dec-2004, 1 jaunā centra kanālā līdz 2005.g. 11-Feb. D.Boiko, K.Millers, E.Puzulis u.c. Vēlāk jau ievainota novērota Arkādijas parkā Torņakalnā no 23-Feb līdz

vismaz mēneša beigām. A.Bārzdis u.c.

Dārziņi, Ri, 26-Nov - 4-Dec-2005 (vismaz līdz šim datumam), 1 jaunais putns. R.Matrozis, D.Boiko, V.Roze.
Rīga, no 21-Okt-2005 viena jaunā (1g) centra kanālā visu ziemu, palika vēl pavasara mēnešos (13-Jan apgredzenota). A.Kalvāns u.c.
Rīga, no 15-Jan-2006 viena pieaugusī (ad) visu ziemu Uzvaras parkā, palika vēl pavasara mēnešos V.Ķerus, L.Jukāme u.c.
Rīga, no 2006.g. novembra sākuma līdz vismaz 26-Dec-2006, 1 ad centra kanālā pie Bioloģijas fakultātes. A.Petriņš u.c.
Juglas ez., Rp, 8-9-Dec-2006, 1 jaunais putns ezera dienvidu galā pie Brekšiem. A.Kuročkins, R.Matrozis.
Dārziņi, Ri, 14-Jan-2007, 1 jaunais putns. J.Ķuze.
Kundziņsala, Rp, 14-21-Jan-2007, 1 ad (tas pats putns vēlāk februārī Sarkandaugavā). D.Drazdovskis, A.Melbārdis. Spriežot pēc fotogrāfijām šī ir cita ad, ne tā, kas

līdz 9-Jan bija pie Bioloģijas fakultātes.

Sarkandaugava, Rp, 10-Feb-2007, 1 ad līdz vismaz 1-Mar-2007. I.Deņisovs u.c.
Sarkandaugava, Rp, 1-27-Jan-2008, 2 (ad un 2g). K.Funts u.c.
Zelmeņi, Do, 6-Jan-2008, 1 jaunais putns (2g). A.Kalvāns, K.Sams.
Ezere, Sa, 2-Feb-2008, 1 jaunais putns (2g) Ezeres dzirnavu dīķī. M.Jaunzemis.
Rēzekne, 10-Jan-2009, 1 ad Rezēknes upē pie Atbrīvošanas alejas tilta. Novērotājs nav zināms (Dabasdati, ziņo A.Klepers).
Sātiņi, Sa, 11-Dec-2011, 4 Silzemju dīķī kopš 20-Nov. J.Jansons (Dabasdati).
Draudzība, Sa, 18-Dec-2011, 1 lokāli uz lauka kopā ar ziemeļu gulbjiem. M.Jaunzemis (Dabasdati).
Iecava, Ba, 21-Dec-2011, 1 jaunais putns (1g) uzturas karjera dīķos kopš 14-Dec (kopā ar meža pīlēm). E.Laucis.
Vēķa ez., Cs, 25-Dec-2011, 1 jaunais putns (1g) atlidoja kopā ar 6 paugurknābja gulbjiem. M.Vimba, E.Haberkorns u.c.
Nīcas lauki, Lp, 31-Dec-2011 - 6-Jan-2012, 1 jaunais putns (2g) kopā ar gulbjiem un zosīm. K.Millers, M.Jaunzemis u.c.
Užavas lejtece, Ve, 2-Jan-2012, 1 kopā ar citiem ūdens putniem. K.Millers; 5-Jan - 1. M.Tīrums (Dabasdati); 6-Jan - 3. D.Boiko, A.Farnasts; 7-Jan - 3. G.Grandāns,

E.Laucis, K.Millers; 10-Jan - 1. R.Rekmanis.

Saldus, kopš 2012. gada novembra sākuma līdz vismaz 23-Jan-2013, 1 ad Cieceres upītē. G.Vilbrants (Dabasdati) u.c.
Doles sala, Rp, 18-Dec-2012, 1 ad Sausās Daugavas augšgalā. U.Piterāns (Dabasdati).
Užavas paliene, Ve, 22-Dec-2013, 1 kopā ar 12 sējas zosīm un 1 baltvaigu zosi. K.Vilks (Dabasdati).
Rīga, no 10-Okt-2013 līdz vismaz 24-Feb-2014, 1 jaunais putns (1g-2g) pie Māras dīķa. J.Vīgulis, E.Smislovs u.c.
Nīcas lauki, Lp, 2-Jan-2014, 1 kopā ar citām zosīm un gulbjiem. U.Piterāns, R.Rekmanis.
Jelgava, novembra beigas - 1-Dec-2015, 4 jaunie putni (1g) Lielupes labajā krastā augšpus autotilta. V.Veiss (Dabasdati); turpat 26-Dec. I.Mārdega (Dabasdati);

28-Dec pie Lielupes promenādes. M.Rozenfelde.

Nīcas lauki, Lp, 16-Dec-2015, vismaz 5 kopā ar citām Anser/Branta zosīm. K.Millers.
Vārves pagasts, Ve, 20-Dec-2015, 1 kopā ar nelielu ziemeļu gulbju bariņu. U.Piterāns, G.Grandāns, K.Vilks (Dabasdati).
Daugavpils, 28-31-Dec-2015, 1 jaunais putns (1g). A.Erts (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 9-Dec-2016, 1. K.Millers.
Dambjapurva ez., Rp, 2-Dec-2017, 1 jaunais putns (1g). G.Kolle (Dabasdati); 3-Dec un 23-25-Dec, tas pats putns Velnezerā, kur ticamākais redzēts jau 28-Okt.

G.Kolle (Dabasdati) u.c.; pēdējais ziņotais novērojums 7-Jan-2018, Dambjapurva ez. G.Kolle.

Užavas lauki, Ve, 3-Jan-2018, ap 350-400. M.Tīrums (Dabasdati); 5-Jan - ap 100. A.Klepers (Dabasdati).
Nīcas lauki, Lp, 13-Jan-2018, 6. A.Klepers, P.Daknis (Dabasdati); 23-Jan - ap 100. G.Grandāns (Dabasdati).
Loču kanāls, Rp, 13-Jan-2018, 1 jaunais putns (2g), cits īpatnis nekā Dambjapurva ezerā (pēc gaiša acs gredzena). A.Arnicāns (Dabasdati); pēdējais novērojums

10-Feb. A.Arnicāns (Dabasdati).

Durbes apkaime, Lp, 19-Jan-2018, 3 kopā ar 42 tundras sējas zosīm. K.Millers.
Pāvilosta, Lp, 27-Jan-2018, 1 ad Sakas upē. A.Klepers, R.Rekmanis.
Jugla kanāls, Rp, 14-Feb-2018, 1 jaunais putns (2g), cits īpatnis nekā pie Loču kanāla (kuram gaišs acs gredzens). T.Sardiko (Dabasdati).

Iespējami Grenlandes baltpieres zoss novērojumi - pasuga A.albifrons flavirostris
Ādaži, Ri, 4-Apr-2004, 1 novērota barā kopā ar citām Anser zosīm. Salīdzinot ar parastajām baltpieres zosīm, šīm putnam bija mazliet tumšāka mugurpuse, garāks resnāks kakls un garāks masīvāks knābis ar oranži dzeltenīgu nokrāsu. Neizdevās putnu izpētīt detalizētāk, jo bars tika iztraucēts. V.Roze, A.Zacmanis.

Literatūra un internets

BirdLife International. 2017. Species factsheet: Anser albifrons. Retrieved from http://www.birdlife.org on 4th February 2017. Carboneras C., Kirwan G.M. 2013. Greater White-fronted Goose Anser albifrons. In: del Hoyo J., Elliott A., Sargatal J., Christie D.A. & de Juana E. (eds.) 2013. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. Retrieved from http://www.hbw.com/node/52813 on 24th February 2015.

Baltpieres zosis Anser albifrons. Svētes lauki, Jelgavas novads, 1-Apr-2017. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Babītes ezers, 2-Apr-2017, putns ar gaišu acs gredzenu. Kreisajā pusē tundras sējas zosis A.fabalis rossicus.
© Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Sātiņi (Liekna IV), Saldus novads, 17-Apr-2016. © Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 4-Mai-2011, pa labi domājams jauns putns (2g) pēc tumšā knābja gala. Fonā tundras sējas zoss.
A.fabalis rossicus. © Jānis Jansons.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 13-Okt-2013, putns ar šauru dzeltenu acs gredzenu. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Saldus, 11-Nov-2012. © Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Rīgas centra kanāls pie LU Bioloģijas fakultātes Kronvalda bulvārī, 16-Nov-2006. © Aivars Petriņš.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 14-Okt-2013, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 14-Okt-2013, divi pieaugušie un četri jaunie putni (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Salacgrīva, 15-Okt-2016, jaunais putns (1g). © Edgars Smislovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Mangaļsala, Rīga, 23-Okt-2009, jaunais putns (1g). © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 28-Apr-2013, jauns putns (2g) pēc tumša knābja gala, vēders bez svītrām. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 30-Apr-2016, jauns putns (2g) pēc tumša knābja gala. © Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 4-Mai-2011, jauns putns (2g) pēc tumša knābja gala. © Jānis Jansons.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 5-Mai-2009, jauns putns (2g) pēc tumša knābja gala un minimālām vēdera svītrām. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 10-Mai-2011, jauns putns (2g) pēc tumša knābja gala. © Jānis Jansons.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Vecdaugava, Rīga, 16-Mai-2009, jauni putni (2g) pēc tumša knābja gala un minimālām vēdera svītrām. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Ādažu lauki, 27-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Mārupes novads, 3-Apr-2008, © Daiga Možeika.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons un tundras sējas zosis A.fabalis rossicus. Carnikavas apkārtne, 17-Apr-2010. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Svētes lauki, Jelgavas novads, 24-Mar-2007. © Agris Krusts.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Ādažu lauki, 27-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Ādažu lauki, 27-Mar-2014. © Igors Deņisovs.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Svētes lauki pie Jelgavas, 9-Mai-2014. © Ainars Mankus.
bkm

Baltpieres zoss Anser albifrons. Sātiņi (Liekna II), Saldus novads, 21-Sep-2014. © Jānis Jansons.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Salacgrīva, 15-Okt-2016. © Edgars Smislovs.
bkm

Baltpieres zosis Anser albifrons. Sātiņi, Saldus novads, 18-Okt-2008. © Ainars Mankus.

Labots 16 Feb 2018