Nagļi Pape

Ovišrags

Ievadlappuse
Teksts: Kaspars Funts.
kasparsfunts@gmail.com
Ovišraga apkārtne.
Autora foto 22-Jan-2005.

NOKĻŪŠANA. Uz Ovišragu (Ovīšragu) visērtāk nokļūt, braucot pa Rīgas – Ventspils šoseju A10. Dažus kilometrus pirms Ventspils no šosejas jānogriežas pa labi uz autoceļa P124, kas ved uz Kolku (ceļa malā ir attiecīga norāde). Pa šo ceļu jābrauc 18 km, tad pie norādes uz Ovišargu un Ovišaraga bāku jānogriežas pa kreisi un jābrauc vēl 2 km. Iebraucot Ovišu ciemā, ceļa labajā pusē ir ar attiecīgu ceļa zīmi apzīmēta autostāvvieta. Attālums no Rīgas līdz Ovišragam – aptuveni 200 km.

UZ VIETAS. No autostāvvietas līdz jūrai aptuveni 400 m. No autostāvvietas jāiet pa kreisi sākumā pa ceļu jūras virzienā gar dažām mājām. Tālāk ceļš cauri jūrmalas mežiņam līdz kāpām. Orientieris – vētras slīpi sagāzts krasta signāluguns metāla tornis (uzmanību – nedrošs!). Ovišragā novērojums var veikt gan turpat no kāpās pretī ciematam, gan iet abos virzienos pa liedagu (ģeogrāfiskais rags atrodas vairāk kā 2 km uz D no bākas), atrodot kādu augstāku kāpu pārskatāmākai jūras novērošanai. Veicot novērojamus, jāpievērš uzmanība arī liedaga zonai.

Apmeklējumiem ir atvērta Ovišarga bāka, apmeklējuma maksa pieaugušajam – 50 santīmu. Uz bākas atrašanās vietu norāda attiecīgas norādes ceļmalās. Bākas augšā pie signāluguns ir plaša, atklāta platforma, no kurienes iespējams pārredzēt plašu apkārtni – gan jūru, gan mežus.

SEZONAS UN PUTNI. Vislabākā sezona ūdensputnu jūrā vērošanai Ovišragā ir ziema, kā arī pavasaris un rudens putnu migrācijas laikā.

Ovišragā novērotie putni:*

Pavasara mēnešos: paugurknābja gulbis, baltvaigu zoss, balvēderis, krīklis, cekulpīle, ķerra, parastā pūkpīle, kākaulis, melnā pīle, tumšā pīle, gaigala, garknābja gaura, brūnkakla gārgale, melnkakla gārgale, jūras krauklis, kuitala, īsastes klijkaija, cekulzīriņš, mazais zīriņš.

Vasaras mēnešos: stepes čipste.

Rudens mēnešos: paugurknābja gulbis, mazais gulbis, baltvaigu zoss, melngalvas zoss, meža pīle, platknābis, gaigala, mazā gaura, garknābja gaura, lielā gaura, brūnkakla gārgale, melnkakla gārgale, cekuldūkuris, jūras krauklis, bezdelīgu piekūns, mazais ķīris, lielais ķīris, kajaks, sudrabkaija, melnspārnu kaija.

Ziemas mēnešos: paugurknābja gulbis, meža zoss (reti ziemā), melnā pīle, tumšā pīle, kākaulis, gaigala, mazā gaura, garknābja gaura, lielā gaura, brūnkakla gārgale, cekuldūkuris, jūras krauklis, lauku lija (reti ziemā), mazais ķīris, kajaks, sudrabkaija, melnspārnu kaija.

*) Daļa no parastākajiem un visi retākie putni (iezīmēti sarkanā krāsā). Novērotie putni pēc www.putni.lv datu bāzes. Novērotāji: L.Delīns, K.Funts, A.Kuročkins, J.Ķuze, R.Matrozis, E.Račinskis un M.Strazds. Karte: © Karšu izdevniecība Jāņa sēta.

PIEZĪME. Ovišrags atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā "Ovišu dabas liegums", kā arī ir Eiropas Savienības nozīmes putniem nozīmīgā vieta Latvijā "Irbes jūras šaurums".

 

Labots 16 Dec 2008

Ovišraga apkārtne 2004.g. 2. oktobrī. Foto: Kaspars Funts.